Notariusz Warszawa Centrum - Nieruchomości

Nieruchomości

Notariusz Warszawa - Nieruchomości

Kancelaria Notarialna Warszawa Centrum - Notariusz Krzysztof Kruszewski sporządza umowy przenoszące właśności nieruchomości: sprzedaże, darowizny, dożywocia.

W formie aktu notarialnego ustanowić należy:

Jak uzyskać wpis hipoteki? Hipotekę, będącą zabezpieczeniem kredytu można ustanowić na dwa sposoby opisane poniżej:

Hipotekę można ustanowić w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W takiej sytuacji uzyskujemy wystawione przez bank oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie prawa i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, mające moc prawną dokumentu urzędowego które stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Z opisanych wyżej oświadczeniem banku ( oraz własnym oświadczeniem w formie pisemnej o ustanowieniu hipoteki - tego dokumentu żądają niektóre sądy wieczystoksięgowe) powinniśmy udać się do sądu wieczystoksięgowego (Al. Solidarności 58) aby złożyć wniosek o wpis hipoteki. Złożenie wniosku polega na: