Rejestry Notarialne - Izba Notarialna Warszawa

Rejestry Notarialne

Notariusz Warszawa - Rejestry Notarialne

W związku z rozszerzeniem kompetencji notariuszy w zakresie prawa spadkowego w 2009 roku Krajowa Rada Notarialna utworzyła Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Wydany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia skutkuje jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Po dwóch latach od wprowadzenia pierwszego rejestru, Krajowa Rada Notarialna postanowiła ustanowić kolejny Rejestr Testamentów, który został powołany w celu usprawnienia a zarazem ułatwienia odnalezienia prawowitego spadkobiercy co pozwoliło na przyśpieszenie procedury spadkowej. W tym samym roku doszło do połączenia dwóch wskazanych rejestrów, które zostały jednocześnie usprawnione.

W 2012 roku Krajowa Rada Notarialna powołała a następnie powierzyła zarządzanie rejestrami niezależnej spółce Rejestry Notarialne, której celem jest nadzór nad poprawnością ich funkcjonowania.

Notariusz Warszawa Centrum - skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.