Notariusz Warszawa - Prawo o Notariacie

Prawo o notariacie

Kancelaria Notarialna - Prawo o notariacie

Prawo o notariacie ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku opublikowana w Dzienniku ustaw z 1991 roku Nr 22, poz 91. Weszła w życie z dniem 1 października 2001 roku swoim zakresem precyzyjnie reguluje działalność notariuszy.

POBIERZ

Ustawa reguluje: