Kancelaria Notarialna Warszawa - Krzysztof Kruszewski

Kancelaria Notarialna Warszawa - Notariusz Warszawa

Kancelaria Notarialna Warszawa - Notariusz Krzysztof Kruszewski oferuje pełny zakres czynności notarialny świadczony zgodnie z nadanymi kompetencjami. Do podstawowych zasad Kancelarii Notarialnej w Warszawie należą czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i interesów stron czynności oraz wskazanie skutków prawnych.

Podstawowym celem Notariuszy w ramach prowadzonej kancelarii notarialnej w Warszawie jest zapobieganie sporom oraz zapewnienie bezpieczeństwa obrotu. Notariusz jako bezstronny prawnik, świadczy swoje czynności w Kancelaria Notarialna Warszawa, lub też gdy wymagają tego szczególne okoliczności lub charakter dokonywanej czynności "wyjątkowo" poza siedzibą Kancelarii.

Nasza Kancelaria Notarialna Warszawa przechowuje oryginały aktów notarialnych przez 10 lat od podpisania aktu przez strony w obecności Notariusza, a następnie przekazuje je do Sądu Wieczystoksięgowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie.

Jeżeli jestes zainteresowany dokonaniem czynności przez Kancelaria Notarialna Warszawa, zapraszamy do kontaktu z naszymi Notariuszami pod numerem 22 827 25 38.